Vahta d.o.o.

Vsak občan bi moral imeti dostop do širokopasovnega omrežja neglede na njihovo lokacijo.

Pri Vahti zato osnovi najnovejših tehnoloških rešitev in ob upoštevanju obstoječega stanja, geografskih, geoloških in demografskih posebnosti posameznega območja, poiščejo najbolj zmogljivo in stroškovno najugodnejšo idejno rešitev za dostopovno omrežje.

Vahta ponuja:

  •   Celovito analizo problema
  • Oblikovanje različnih možnih rešitev in izbira najugodnejše oz. najprimernejše
  • Ureditev vse potrebne dokumentacije (IDZ, predinvestivcijska zasnova, DIIP, IP, PZI, PID, soglasja služnosti, itd.)
  • Izvedba vseh potrebnih postopkov v skladu z zakonodajo (ZEKom, ZSPDSLS, ZJN-2, itd.)
  • Izbira izvajalcev, izvedba na ključ
  • Priprava modela upravljanja
  • Upravljanje  

Spletna stran podjetja Vahta